Abikeskus: Juhendid
OpenVPN Maaülikooli tudengitele ja töötajatele
Postitatud Tarmo Palm, Tarmo Palm on 29 May 2020 01:39 PM

Alates 16. märtsist 2020 on Eesti Maaülikooli tudengitel võimalik kasutada VPN teenust Maaülikoolile litsenseeritud andmebaaside ja Maaülikooli sisevõrguteenuste kasutamiseks.

*Tudengitel on võimalik kasutada kõiki Eesti Maaülikooli raamatukogu lehel viidatud andmebaase ja e-ajakirju ning ligi pääseda studentfile serverile.

*Töötajatel on lisaks tudengitele ligipääsetavatele teenustele võimalik kasutada kõiki Maaülikooli sisevõrgu teenuseid ja failiservereid.

NB! VPN asendab täielikult Proxy funktsionaalsuse!!

Teenuse kasutamiseks tuleb vajalik klient-tarkvara laadida oma seadmesse lehelt https://tunnel.emu.ee, kasutades selleks Eesti Maaülikooli keskset autentimiskontot (sama, mis ÕISis).

VPN teenust on võimalik kasutada Windows, Mac ja Linux arvutites ning Android ja Apple nutiseadmetes. Vastavad paigaldusfailid ja juhendid on leitavad eelviidatud lehelt.

Ülevaatlik videojuhend Windows arvutis teenuse seadistamiseks


Maaülikooli IT-tugi © Kayako it.emu.ee/index.php? | Maaülikooli veebi esilehele