Abikeskus : Reeglistikud
Reeglistikes esinevate mõistete seletused EMÜ kasutajakonto EMÜ kasutajakonto on unikaalne kasutajatunnuse ja parooli kombinatsioon, mis on seotud konkreetse kasutaja isikuandmetega ja võimaldab kontrollitud ligipääsu ülikooli arvutivõrgu teenuste j...
EMÜ Infotehnoloogiastandard Lisa1 Administratiivsete infosüsteemide katastroofiplaan (pole avalik) Lisa2 Avaldus veebi majutamiseks EMÜ serveris Lisa3 Avaldus EMÜ töötaja isikliku arvuti ühendamiseks Ülikooli sisevõrku Lisa4 Avaldus listi l...
EMÜ võrguseadmete standard
Nõrkvoolu (arvutivõrk/telefon/valvekaamerad) kaablite paigaldustööde eeskiri
Maaülikooli IT-tugi © Kayako it.emu.ee/index.php? | Maaülikooli veebi esilehele